Anaokulu

Image Description

Anaokulu

Çocukların yaş grupları ve bireysel farklılıkları gözetilerek   programlanır. Her yaş düzeyi için ayrı ayrı belirlenmiş temalar, çocukların beceri edinmelerinde araç olarak değerlendirilir. Eğitim aktiviteleri; kültürel aktiviteler, geziler, projeler ve sanat etkinlikleri ile zenginleştirilerek öğrencilere sunulur. Çocukların seçim yapmaları ve karar vermelerine imkân tanıyan uygulamalara gün içinde sıklıkla yer verilir. Edinilmesi gereken bilgi ve kazanılması beklenen becerilerde odak noktada çocuk yer alır. Öğretmen, öğrenme sürecinde çocuklara rehberlik eder. Örneğin çocuklara öğrenme fırsatları yaratır, sorular sorar, görsel ve işitsel materyaller kullanır, çocukları problemi düşünmeye ve çözümlemeye teşvik eder.

Yabancı dil  edinim programı okulumuz için ayrı bir önem taşır. Eğitim programı öğrencilerin dili anlama-konuşma becerilerini üst seviyeye taşımak ve İngilizceyi  akıcı olarak kullanmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. İngilizce ana dili öğrenme biçimimizden yola çıkılarak doğal süreçler ve tüm günlük programla yaşayarak öğrenilir. Bu süreçte dil banyosu metodundan faydalanılır.

Okul öncesi dönem, dünyayı keşfetmek ve pek çok kavramı edinmek için olağan üstü bir dönem olmanın yanında, anadilin dışında yeni kelimler ve kavramlar öğrenmek için de oldukça açık oldukları bir dönmedir. Bununla birlikte oyun temelli anaokulu yaşantısı da yeni bir dil öğrenmek için çocuklara ideal bir ortam sunmaktadır.

Immersion yöntemi klasik dil öğretim programlarından farklı olarak, çocukların doğal yeteneklerini kullanarak, onların özel bir yeteneğe sahip olmalarını beklemeden dili edinmelerini hedefleyen etkin bir metottur. Çocuklar sınıf içi faaliyetlerin yanında, tüm anaokulu rutinlerinde tercüme olmaksızın dile maruz kalırlar. Öğrenme çocuklarda işitme, taklit etme, hatırlama yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuklar ikinci bir dilde henüz ilk kelimeyi konuşmaya başlamadan, bu dildeki bağlantıları kavramakta, söyleneni anlamakta ve anadilde olduğu gibi karşısındakilere uygun tepkiler verebilmektedirler. Bu nedenle Immersion metodu ile öğrenme, farkında olmadan, hızlı ve kalıcıdır.

Bu yöntemde çocuklar, hatalı konuşmaları nedeniyle hiç bir şekilde düzeltilmez. Bunun yerine söyledikleri basit ve eksiksiz doğru cümlelerle tekrarlanarak çocuğa anlaşıldığı, önemsendiği ve ciddiye alındığı duygusu verilir. Böyle bir yaklaşımla amaç çocuğa aynı zamanda kusursuz bir dil-modeli sunmaktır.


Hakkımızda

Bilgi’nin hiç kıskanılmadan paylaşılacak en yüce ve tek değer olduğunu özümseyen ve tüm öğretim kurumlarını bir büyük bütünün parçaları olarak gören; başarıyı, “birey, okul, aile ve çevre”nin katkılarıyla elde edilen kolektif bir sonuç olarak değerlendiren ve bu sonuçta aslan payının “birey”e ve “öğretmen”e ait olduğunu hem açık yüreklilik hem de saygı ve övünçle dile getiren bir kurum.

Bize Ulaşın

Site Mah. Diriliş Cad. No:19 34760 Ümraniye / İstanbul