Güzel Sanatlar

Image Description

Güzel Sanatlar

Güzel sanatlar hayal gücü, düşünce, yaratıcılık ve becerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan eserleri ifade eder.

Öğrencilerimizin farklı fikirler üretebilme, estetik değer yargılarını geliştirebilme, görsel okur yazarlığı kazandırabilme, eleştirel düşünebilme ve problem çözebilmeleri açısından eğitimde önemli bir yere sahiptir. Bu bilinçle okullarımız bünyesinde sanat atölyelerimizde öğrencilerimizle titizlikle ilgilenmekteyiz.

 

  • Kültüre, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak,
  • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak,
  • Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme süreçlerinde desteklemek,
  • Sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlamak,
  • Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlılık geliştirmek,

DANS

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğunuzun seçtiği dans türü ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Önemli olan çocuğunuzun keyif aldığı dans tarzını ve ona uygun eğitmeni bulmaktır.

Dans, Öğrenme ve Dikkat becerilerini geliştirir. Becerikli bir dansçı olmak için plan yapma, strateji geliştirme, disiplin, odaklanma önemli becerilerdendir ve bu beceriler çocuğun hayatının birçok bölümünde de gerekir.

Dans dersleri çocukların yaratıcılık becerilerini harekete geçirir, sanata olan meraklarını ateşler. Düzenli olarak dans derslerine katılan çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları bir araştırma ile belirlenmiştir, özellikle matematik ve fen konusunda..

Dans, öz güveni ve benlik saygısını geliştirir. Çocuklar dans dersleri içerisinde belirli duruşları ve hareketleri öğrenir ve bu sayede bedenlerini daha iyi tanırlar.

Kendi bedenleri ile daha yakın olan bu çocukların öz güvenleri, benlik saygıları da daha yüksek olur. Dans dersine devam eden çocukların beden algılarının daha olumlu olduğu, kendilerini ifade etmede daha iyi oldukları belirlenmiştir. Bu olumlu katkının, özellikle psikoloji veya gelişimsel güçlük yaşayan çocuklar için ayrı bir önemi vardır. Dans, sosyal ilişkileri güçlendirir.

HALK OYUNLARI

Özgüven kazanmasının yanında, çocuğun ritim duygusunun gelişmesini, vücut – göz koordinasyonu gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanıması, psikomotor gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlar. Daha birçok yararı olan halk oyunları, çocukların müzikle vücut hareketlerinin estetiksel gelişimini destekler.

Müzik kulağının gelişimine ve bir çok yöreyi dans ile tanımasını sağlar.

İlk insanlardan günümüze kadar vazgeçilmez olan dansın tarihsel gelişimi bir çocuğun dans figürlerini öğrenmesinde gözlemlenebilir. Halk oyunları oynamış çocuklar, oynamayanlara göre çok daha dışla dönük kendini rahat ifade edebilen ve pozitif insanlardır.

Paylaşmayı bilen, ekip içinde sorumluluk alabilen ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilen bireyler haline geliyorlar. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip oluyorlar.

RESİM

Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Duygularını hayallerini oyun oynarken ya da resim yaparak açığa vururlar. Resim çocuklar için kendilerini ifade etme biçimidir.

Resim yapmak çocuk üzerinde sağ ve sol beynin birlikte çalışması, konsantrasyon gücü ve özgüvenin artması gibi birçok olumlu etki sağlar. Resim yapmak, çocuklar için algı, beceri ve yaratıcı gücünü ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur. Bunlarla beraber, birçok faydası vardır. Göz-el koordinasyonu sağlar. Kendine göre yeni kişiler, nesneler, figürler çizerler. Aile bireyleri veya yetişkin, nesneler, figürler çizerler. Aile bireyleri veya yetişkinler bunu onaylarla bu durumdan hoşlanır ve kendine karşı güvenleri artar. Resim, çocuklar için bir iletişim ve kendini ifade etme aracıdır.

Kulandıığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyasını kağıda yansıtır. Resim rahatlama aracıdır. Çocuklar gün içerisinde ki duygularını ve enerjilerini kağıda dökerler. Resimlerde çocukların biliçaltı ortaya çıkar. Çocuğun bilinçaltında kalan istek, özlem, hayal, korku, endişe, merak gibi düşünce ve hisleri resim aracılığıyla dışa vurulur. Ancak, bu her zaman açık ve net bir biçimde olmaz. Çoğu zaman sembollerle ortaya çıkarken, bazıları da çok iyi gizlendiğinden ortaya çıkmaz. Çocukların resim yapmasının temelinde istek duymayla beraber, beğenilme ve haz alma amacı yatar. Bu nedenle, resme yatkın olan çocuk işin daha çok üstüne düşer.

TİYATRO – DRAMA

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur.

Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır.

Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir.

Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar.

Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.

Yaratıcı drama bir grup çalışması için, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.


Hakkımızda

Bilgi’nin hiç kıskanılmadan paylaşılacak en yüce ve tek değer olduğunu özümseyen ve tüm öğretim kurumlarını bir büyük bütünün parçaları olarak gören; başarıyı, “birey, okul, aile ve çevre”nin katkılarıyla elde edilen kolektif bir sonuç olarak değerlendiren ve bu sonuçta aslan payının “birey”e ve “öğretmen”e ait olduğunu hem açık yüreklilik hem de saygı ve övünçle dile getiren bir kurum.

Bize Ulaşın

Site Mah. Diriliş Cad. No:19 34760 Ümraniye / İstanbul